Airfix Spitfire Mk.I u 1/72, farban Gunze bojama. Maketa je završena 7. marta 2016.

Milan Vuković